Un cop començat el curs 2021-22, amb un percentatge elevat de plantilla docent nova, i de cara també a seguir treballant la competència digital docent, el primer que ens trobarem és que cal que el professorat nou al centre conegui tot el que es trobarà i les accions digitals que cal fer: registre i accés a les plataformes, dades digitals, equipaments dels quals es disposa, etc. Aquest curs, amb la idea de començar a fer els primers passos per renovar el nostre enfocament digital i, de cara a començar a redissenyar l’estratègia digital de centre, recuperem el document d’acollida digital docent,  accessible a tot el professorat del centre, que inclou, com a novetat, la taula d’accions a realitzar en arribar al centre per al professorat de nova incorporació. 

📲 http://ja.cat/edc-acollidadigital  #acollidadigital