Instal·lació xarxes de centre – Inici Delegats Digitals – Juny 2017
Logotip: Eyleen Steenbock (Delegada Digital 2018/19)


ja.cat/delegatsdigitals

Antecedents

El curs 2017/18 un grup d’alumnes que cursaven 3r d’ESO i 1r de Batxillerat, ja molt interessats en les tecnologies, es van prestar a donar ajuda i suport al professorat a l’aula. Va néixer, llavors, el concepte #DelegatsTAC al nostre institut que des del curs 2018/19 ja vàrem anomenar #DelegatsDigitals lligat a la idea de Delegats d’aula i Delegats ambientals. El juny de 2017 aquest alumnat ja va donar un cop de mà molt important a l’hora de donar suport a la configuració de la xarxa deguda a la reestructuració de la nova xarxa transformada per poder configurar la xarxa als ordinadors portàtils dels companys que havien de realitzar el Crèdit de Síntesi i Treball de Recerca. Gràcies als, llavors, Delegats TAC, es van configurar uns 140 portàtils en un matí.

El curs 2018/19 es va iniciar el pilotatge definitiu per implementar la figura del Delegat/ada Digital a cada grup/classe sent el nostre institut un dels centres pilot basats en aquesta idea, que vàrem proposar al grup de treball de coordinadors TAC de la província de Tarragona: Tu+TIC=ImpacTAC i que lligava amb el concepte que ja havien analitzat exteriorment sobre Digital Leaders, Líders Digitals.

Des de llavors, cada any, en iniciar-se el curs, a les primeres sessions de tutoria, quan es fa l’elecció de Delegats d’aula i delegats ambientals, s’escull també qui serà el delegat/da de cada aula i omplen un formulari per a tal efecte: ja.cat/INOdelegatsdigitals.

Objectiu

L’objectiu principal de tenir delegat/ada Digital a cada grup/classe és el de tenir una persona que tingui cura del material informàtic de l’aula i doni suport al professorat i alumnat que intervé en el seu grup/classe i/o, si és el cas, a d’altres membres de la Comunitat educativa del centre.

A continuació podreu veure una presentació on es resumeixen aquestes funcions i també un document organitzatiu que és el que es facilita a l’alumnat en començar el curs via tutories.
Per tal de notificar les incidències, comptem amb el formulari d’incidències digitals de centre (que podeu veure a continuació) que ens serveix, tant pel professorat com per l’alumnat, a través dels delegats digitals, per facilitar a la coordinació digital del centre les incidències de caire informàtic que es donen a l’aula. 

Presentació Delegats Digitals

(presentació)

Formulari d’Incidències

ja.cat/incidenciesdigitals

ja.cat/IncidenciesDigitals

Funcions dels Delegats/des Digitals

(document)

Components de l’Aula

  • Portàtil d’aula identificat amb el número d’aula i etiqueta TIC (codi SACE)
  • Projector
  • Pissarra Digital (PDI)
  • Àudio / Altaveus
  • Wi-Fi
  • Connectors
  • Llapis PDI (calaix amb clau)
  • Comandament (calaix amb clau)

Descàrrega de l’App mòbil

ja.cat/dtac14 
Aplicació creada per Izan Puente, Delegat Digital de BAT (2017/18 i 2018/19)

#DelegatsDigitals – Experiència Intercentres

(presentació)


* Jornada Programació i Robòtica Educativa #DMRBTKTGN 07/06/2019
Delegat Territorial: Jean-Marc Segarra i Delegats/des Digitals – ESO3, ESO4 i BAT que van exposar experiència: Adrià Navarro, Izan Puente, Magí Rull, Saúl Yepes, Cèlia Roman, Raúl Iglesias, Xavi Garcia, Adrià Boleda 

Jaume Bartolí – Anna Casamitjana
@jbartolig@annacasamitjana