Comissió TAC

* Aplicació per al pla TAC (Departament d’Ensenyament) 

  • Accés a l’aplicatiu per a l’elaboració del pla TAC (obrir)

     

* Documents Àrea de Tecnologies per a l’aprenentatge i el coneixement

“El projecte educatiu de centre ha d’incloure els criteris per a la planificació del desplegament i la inserció de les tecnologies digitals en els àmbits educatiu, administratiu i comunicatiu, com a referent per a l’elaboració del pla TAC.”

  • WEB – Pla TAC (Projecte de Centres XTEC)

http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/platac/

  

Apartat de documentació: El Pla TAC i el PEC , Ítems de l’aplicació informàtica Pla TAC de centreManual d’ús de l’aplicació informàtica Pla TAC de centreRecursos relacionats amb el Pla TAC de centre

 


* Comissió TAC Institut Narcís Oller