TALLER TAC: Treball i cooperació a la Comissió TAC (2017/18)

COMISSIÓ TAC

 

Entorn de treball del TALLER C-TAC

   

 

 

Estructura Comissió TAC

Descripció de l'activitat

Informació Llista d'activitats | Detall d'activitat ] 

 

 
7010351701   Treball i cooperació a la comissió TAC
2017-2018   Taller a centre. Secundària en general
    
   10/10/2017 – 27/6/2018 (15 hores) de 15:30h a 17:30h
   INS Narcís Oller
   c. Francesc Gumà Ferran, 1 (Valls) 
    
   
Inscripció   12/09/2017 – 26/09/2017 . Activitat restringida
    
Persones destinatàries   Professorat del centre
   
Requisits de certificació   80% assistència a les sessions i realització de les tasques encomanades a l'apartat avaluació
   
Descripció   Col·laborar en la Comissió TAC del centre participant en tasques específiques i rebent la formació necessària.
   
Objectius   Dinamitzar i potenciar les TAC en el centre.
Fomentar i impulsar la creació de grups de treball en l'àmbit de les TAC.
Fer el manteniment i suport tècnic necessari per aconseguir que l'equipament tecnològic del centre funcioni amb el rendiment màxim.
Fer un recompte detallat i exhaustiu de tot l'equipament tecnològic del centre.
   
Continguts   Treballar tots els elements, eines i continguts necessaris per a la Comissió TAC de centre.
   
Formador/a   Jaume Bartolí Guillemat, Anna Casamitjana Robert
   
Organització   Servei Educatiu Alt Camp
   
E-mail   crp-altcamp@xtec.cat
   

 


Generalitat de Catalunya
Departament d'Ensenyament
Pla de formació permanent