01 Institut Narcís Oller —  Valls

  • Educació secundària obligatòria

  • Ponents: Sr. Jaume Bartolí Guillemat — Sra. Anna Casamitjana Robert

  • Experiència: Presentació comissió TAC (tecnologies per a l’aprenentatge i el coneixement) — INS Narcís Oller

http://blocs.xtec.cat/pracxit17/4-juliol-2017/

PRESENTACIÓ – Pracxit 2017 : Presentació Comissió TAC Ins Narcís Oller (4/07/2017)

Els objectius de la presentació van ser:

  • Mostrar com s’ha creat i desenvolupat la comissió TAC a l’Institut Narcís Oller en base a les necessitats que hi havia al centre (veure antecedents) i com s'ha creat i impulsat el pla TAC.
  • Mostrar l’estructura organitzativa de la comissió TAC.
  • Fer un balanç del primer any de la Comissió TAC i el Pla TAC i a partir d’aquí marcar les accions de futur.