El passat dijous 9 de Novembre, l’Institut va ser present a la XVa Jornada de Qualitat a l’Ensenyament que va tenir lloc al campus de la UAB de Barcelona. 

En aquesta jornada es duen a terme diverses ponències on s’expliquen experiències en relació a l’aplicació de programes de qualitat i millora contínua.  L’àrea TAC dels SSTT de Tarragona va proposar la Comissió TAC de l’institut Narcís Oller per exposar com ho treballem, com s’estructura, etc., i per aquest motiu els professors Jaume Bartolí i Anna Casamitjana, coordinadors TAC del centre, varen exposar l’experiència en la nostra comissió TAC a la taula de Work-cafe: “Elaboració del Pla TAC de centre: models i estratègies”.

 
 
La jornada va ser molt interessant i profitosa, amb ponències i exposicions de bones pràctiques diverses. Us deixem com a exemple, la gravació íntegra de la Ponència “L’ètica com a principi de la gestió de l’organització” de la professora Begoña Roman i el Programa de la Jornada, així com els diversos materials.
 
 
Fotografies de la Jornada (algunes, cedides per l’organització, des de la web de les Jornades de Qualitat)