Recull de recursos i materials útils per treballar en entorns d’aprenentatge, presentar treballs, enviament de missatges, confinament…

Com entregar tasques


Enviament de correus

Quan enviem un missatge de correu cal tenir present les següents consideracions:

  • En l’assumpte (títol) posarem un text curt que indiqui breument el contingut del missatge. No hi posarem tot el que volem dir en el missatge.
  • En el cos és on posarem tot el contingut, el que volem comunicar, en el missatge.
  • NO! posarem tot l’assumpte o el contingut en majúscules, només quan siguin necessàries.
  • Si inserim o adjuntem imatges hem de tenir en compte el que es comenta en la infografia de dalt.
  • Si és dia festiu o en hores no laborals podem programar el missatge perquè s’enviï posteriorment.
  • Si hem d’enviar el missatge a diversos destinataris els posarem en CCO per respectar la seva privacitat.

Creació de treballs

Processador de textos. Petits manuals TAC amb funcions específiques de Word (índex de continguts, paginat, salts de pàgina, notes al peu, etc): enllaç a la pàgina.

Presentacions. Manual senzill per a crear una presentació de diapositives amb power point: enllaç al document.

Captura de pantalla. Com realitzar captures de pantalla amb una extensió instal·lable als navegadors (Awesome Screenshot) o amb programari lliure específic (IrfanView): enllaç al document.


Serveis digitals de l’Institut

Com accedir als serveis i com son usuari i contrasenya personals.


Treballar amb Moodle

Per accedir i identificar-nos en l’entorn seguir les indicacions del vídeo següent:

Per participar en fòrums i entregar tasques i activitats podem visualitzar aquest altre vídeo


Per estar al dia dels comunicats i activitats pendents.


Accedir i treballar amb Classroom

Podem veure el següent vídeo si cal que treballem amb Google Classroom