TALLER TAC: Treball i cooperació a la Comissió TAC (2019/20)

COMISSIÓ TAC

 

Inscripcions (a partir del 12 de setembre): Formació – Activitats XTEC

Entorn de treball del TALLER C-TAC (amb permisos específics)

   

 

Estructura de la Comissió Digital del Centre (veure document)

Més informació Llista d’activitats | Detall d’activitat ] 

 

 
7010211701   Treball i cooperació a la Comissió Digital del Centre (2019-20)
2019-2020   Taller a centre. Secundària en general
    
   17/10/2019 – 30/6/2020 (15 hores) de 15:40h a 17:40h
   INS Narcís Oller
   c. Francesc Gumà Ferran, 1 (Valls) 
    
   
Inscripció   12/09/2019 – 27/09/2019 . Activitat restringida
   DATA INICI PROVISIONAL
   
Requisits de certificació   Assistència al 80% de les sessions i realització de les tasques encomanades
   
Descripció   Col·laborar en la Comissió Digital (Comissió TAC) del centre participant en tasques específiques i rebent la formació necessària.
   
Objectius   – Dinamitzar i potenciar les TAC en el centre.
– Fomentar i impulsar la creació de grups de treball en l’àmbit de les TAC.
– Fer el manteniment i suport tècnic necessari per aconseguir que l’equipament tecnològic del centre funcioni amb el rendiment màxim.
– Fer un recompte detallat i exhaustiu de tot l’equipament tecnològic del centre.
   
Continguts   Treballar tots els elements, eines i continguts necessaris per desenvolupar les actuacions del pla TAC de centre.
   
Formador/a   Jaume Bartolí, Anna Casamitjana
   
Organització   Servei Educatiu Alt Camp
   
E-mail   crp-altcamp@xtec.cat