Un cop començat el curs 2021-22, amb un percentatge elevat de plantilla docent nova, i de cara també a seguir treballant la competència digital docent, el primer que ens trobarem és que cal que el professorat nou al centre conegui tot el que es trobarà i les accions digitals que…
Continua llegint...