* Documents

Documents per a l’Elaboració del pla TAC: Documentació TAC

Institut Narcís Oller: PLA TAC (Darrera Versió)

Comissió TAC: Documents

 

WEB – Pla TAC (Projecte de Centres XTEC)

http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/platac/

Aplicació per al pla TAC (Departament d’Ensenyament) 

  • Accés a l’aplicatiu per a l’elaboració del pla TAC (obrir)