#INcluTAC : Eines Digitals per a la Inclusió

 

 

Objectiu

Aquest curs, amb la participació de professors del centre de diverses matèries (i, per tant, assegurant la interdisciplinaritat) i també amb la de companys d’altres centres durant la 1a jornada de la 2a Edició d’EduHack que durant aquesta jornada s’han afegit a la nostra proposta enriquint-lo amb les seves idees i basant-nos en els models de creació del programa EduHack, hem iniciat el nostre projectebasat en la creació o recerca i avaluació d’Eines Digitals per a la Inclusió. L’hem anomenat INcluTAC, i tenim l’objectiu principal, doncs, crear o cercar i avaluar recursos (eines digitals) que serveixin per afavorir la inclusió de l’alumnat i de la comunitat educativa en els entorns TAC. Aquest recursos els crearà o cercarà alumnat del centre que cursen programació, visual i plàstica i cicles formatius d’integració social són els generadors de continguts: bancs de recursos, creació d’aplicacions, etc) i els avaluaran i testejaran l’alumnat amb NEE del centre o alumnat de centres col·laboradors (que seran els beneficiaris i avaluadors de continguts) en col·laboració d’altres centres inclusius o d’educació especial de la província (de moment, l’Escola Alba de Reus). Serà així, doncs, un projecte transversal (diferents nivells), interdisciplinar (diferents matèries), col·laboratiu (intercentres), i basat en alguns dels objectius del mil·leni proposats per la Unesco.

Entorns de Treball


 

 

 

Publicacions

Twitter

Entrevista Diari de Tarragona

— Diari de Tarragona (@diaridtarragona) 5 de desembre de 2017

Jornada #mSchoolsEduhack – Cocreació i Design Thinking 

Descripció de la Jornada de Co-Creació i Design Thinking 

DIA: dissabte 18 de novembre de 2017.

Hora: de 9 a 18 h

Lloc: EduHack Tarragona Complex Educatiu de Tarragona

Professors participants: grups de treball durant la jornada:

 • EINES DIGITALS PER A LA INCLUSIÓ: http://blocs.xtec.cat/eduhack-inclutactic/

  • Cinta de la Vega Royo – Educació Infantil (CEIP Soriano Montagut – Amposta)

  • Àlex Chimeno Bort – Programador d’aplicacions (Amposta)

  • Xavi Navarro – Ciències Socials (Institut Àusias March – Barcelona)

  • Jaume Bartolí – Matemàtiques, Informàtica i Programació (Institut Narcís Oller – Valls)

  • Anna Casamitjana Robert – Física i Química, Informàtica i Programació (Institut Narcís Oller – Valls)

 • FEM DE LA DIVERSITAT UN TRESOR: http://blocs.xtec.cat/eduhack-inclutac/

  • Rosa Arnau – Dept Orientació (Institut Narcís Oller – Valls)

  • Esther Blanes – Dept Orientació (Institut Narcís Oller – Valls)

  • Olga Fortuny – Cicles Formatius (Institut Narcís Oller – Valls)

  • Montse López – Cicles Formatius (Institut Narcís Oller – Valls)

 

 

9:00-9:30h

Registre d’entrada

9:30-10:10h

Formació de grups

10:10-10:30h

Benvinguda

10:30-10:50h

0 – Comencem! 

10:50-11:50h

1- Empatitzar

11:50-12:45h

2 – Definir

12:45-14:00h

3 – Idear

14:00-15:00h

Dinar

15:00-15:15h

Connexió entre seus + benvinguda a la tarda

15:15 -16:45h

4 – Prototipar

16:45-17:45

Compartir

17:45-18h

Tancament i Comiat