Recursos per a la Impressió en 3D

Jornada DMRBTKTGN 2018

Bancs de recursos:

  • Tinkercad (Nivell inicial): Ideal per començar per la seva facilitat d’us, no s’ha d’instal·lar (es treballa online) i és gratuït. https://www.tinkercad.com/ 
  • Sketchup free 3D models: Sketch Up (Nivell mitjà): Programari més complert que el Tinkercad, on podrem fer peces més complexes. Aquest programari també és gratuït, però s’ha d’instal·lar als ordinadors.  https://www.sketchuptextureclub.com/3d-models