Ús de materials TIC per a la utilització en el procés d'ensenyament aprenentatge

7010131701 – Formació Interna de Centre 2016-17 (Octubre de 2016 – Gener de 2017)

 

Entorn Virtual d'Aprenentatge

(usuari@xtec.cat) 

 

Eines treballades

Detall de l'activitat

7010131701   Ús de materials TIC per a la utilització en el procés d'ensenyament/aprenentatge
2016-2017   Taller a centre. Secundària en general
    
   26/10/2016 – 11/1/2017 (15 hores) de 15:30h a 17:30h
   INS Narcís Oller
   c. Francesc Gumà Ferran, 1 (Valls) 
    
   
Inscripció   12/09/2016 – 28/09/2016 . Activitat restringida
    
Persones destinatàries   Docents del centre educatiu
   
Requisits de certificació   Assistència del 80% de les hores presencials.
   
Descripció   Taller orientat a l’aprenentatge o consolidació d’eines TIC bàsiques, útils o necessàries per a la gestió o organització d’activitats (individuals o en grup) i orientat també a potenciar l’ús dels equipaments i programaris del centre.
   
Objectius   •Detectar l’ús real que es fa dels equipaments i programaris dels que disposta el centre per tal de potenciar-ne el seu ús.
•Dur a terme activitats per incentivar l’ús de pissarres digitals (programari Activ Inspire), programes de gestió (Quiró, Edupage), entorns virtuals d’aprenentatge (moodle del centre, nodes, schoology, edmodo).
•Estudiar les diferents possibilitats de l’entorn de Google for Education per al treball individual o col•laboratiu entre professors i/o alumnes i els programes o extensions que s’hi poden connectar.
•Presentar diferents eines per a fer presentacions, gestionar enllaços, etc. que poden servir per a l’ús docent o per a orientar els alumnes en la preparació i/o exposició dels seus treballs individuals (treballs de recerca, informes, dossiers…), o treballs en grup (petits projectes, treball per l’excel•lència, etc).
•Millorar l’aprenentatge en editors de text i fulls de càlcul per a l’ús docent (avaluació dels alumnes, preparació de documents amb capçaleres, peus de pàgina, etc) i per a l’orientació als alumnes a l’hora de presentar treballs escrits i fer anàlisi de dades.
   
Continguts   •Els equipaments i programari del centre: ús de les pissarres digitals (Activ Inspire) i els programes de gestió o organització (Quiró, Edupage) o apps existents per a l’organització, gestió o avaluació dels grups.
•Els entorns virtuals d’aprenentatge: moodle, còpies de seguretat, schoology, importació i exportació de materials, edmodo. Eines compartides al moodle.
•L’entorn Google Educatiu: eines i possibilitats que ofereix per al treball en grup o per compartir. Documents de text compartits (formularis de preavaluacions), fulls de càlcul, formularis, dibuixos, descoberta d’aplicacions connectades (mapes conceptuals, gestió de projectes, enllaços…)
•Eines per a gestió d’enllaços (symbaloo, moodle, diigo…)
•Eines per a fer presentacions (prezi, mindomo…)
•Word i Excel (avançat): capçals, peus de pàgina, formats condicionals, càlculs i fórmules..
•Les xarxes socials.
   
Organització   Servei Educatiu Alt Camp
   
E-mail   crp-altcamp@xtec.cat
   
Calendari  
 Sessió 1   dimecres   26/10/2016   15h30   17h30 
 Sessió 2   dimecres   09/11/2016   –   – 
 Sessió 3   dijous   14/12/2016   –   – 
 Sessió 4   dimecres   21/12/2016   –   – 
 Sessió 5   dimecres   11/01/2017   15h30   17h30