Actualment és més útil que mai disposar d’un entorn virtual d’aprenentatge per poder interactuar amb l’alumnat i poder anar fent-los retroaccions i seguiment i donar-los suport.

Els entorns Moodle EIX o Moodle d’Àgora que el Departament d’Educació posa a disposició de tots els centres són entorns adequats per a fer aquest seguiment. Aquí teniu diferents materials de suport per a donar-hi resposta. Des de la Coordinació Digital del Centre, hem donat suport a l’elaboració dels videotutorials referits a moodle. Els podeu veure enllaçats tots al final d’aquesta pàgina.

Centres Educatius en Línia

ja.cat/centreseducatiusenlinia

Vídeotutorials Moodle (canal centres educatius en línia)

▶ ALUMNAT

Accés a l’entorn

Comunicats

Fòrums i Tasques


▶ PROFESSORAT

Entorn

Comunicació amb l’alumnat  

Personalitzar entorn

Inscripció d’alumnes i creació de grups

Crear Tasques

Restriccions d’accés

Llibres

Pàgines de continguts

Creació de Fòrums

Fitxers i Carpetes

Qüestionaris

Rúbriques i Guies de Qualificació

Qualificacions

Bancs de preguntes

Compleció d’activitats

Blocs i calendari  

Activitats JCLIC

Activitats H5P

Backups

 

▶ ADMINISTRADORS/ES

Càrrega d’usuaris

Cohorts

Assignació de professorat  

Gestio Usuaris

Categories i Cursos

Entorn

MoodleCat_bot

https://t.me/moodlecat_bot

Publicacions

 

Wakelet (resum)

http://ja.cat/wakeletmoodlecat