VILANIUADA: projecte educatiu de descoberta de VALLS i l'entorn 

amb dispositius mòbils

7010621701 – Formació Centre 2017-18 (Octubre de 2017 – Març de 2018) 

 

Publicacions a Instagram fetes pels alumnes

[metaslider id=1659]

El World Mobile City Project a Valls: #Vilaniuada18

http://www.institutnarcisoller.org/espaitac/?p=1695

 

Descripció

Taller de creació de materials i recursos per a dur a terme el Projecte World Mobile City Project a la Ciutat de Valls.

Objectius

1. Treballar en un projecte en grup de professors per aprofundir en les eines i les capacitats per aplicar-ho amb els alumnes.
2. Treballar perquè el WMCP (World Mobile City Project) consideri Valls una de les seus del projecte. 
3. Finalitzar i posar en pràctica els materials generats.
4. Obrir el projecte als altres instituts de la comarca.

Entorn de Treball

  Google Drive (carpetes)

Fitxa del Projecte

https://docs.google.com/document/d/1xa-z43Dywg7JZzWtOObjpu9v4PbItmmYrYOgB6f7F2I/edit?usp=sharing

 

 

Informació Llista d'activitats | Detall d'activitat ] 

 

 
7010621701   Vilaniuada: Projecte educatiu de descoberta de Valls i l'entorn amb dispositius mòbils
2017-2018   Taller a centre. Secundària Obligatòria
    
   24/10/2017 – 11/4/2018 (15 hores) de 15:30h a 17:30h
   INS Narcís Oller
   c. Francesc Gumà Ferran, 1 (Valls) 
    
   
Inscripció   12/09/2017 – 26/09/2017 . Activitat restringida
    
Persones destinatàries   Professorat del centre
   
Requisits de certificació   Assistència al 80% de les sessions i realització de les tasques encomanades a l'apartat avaluació
   
Descripció   Creació dels materials necessaris i posada en funcionament de les activitats proposades en el taller anterior.
   
Objectius   1. Treballar en un projecte en grup de professors per aprofundir en les eines i les capacitats per aplicar-ho amb els alumnes.
2. Treballar perquè el WMCP (World Mobile City Project) consideri Valls una de les seus del projecte. 
3. Finalitzar i posar en pràctica els materials generats.
4. Obrir el projecte als altres instituts de la comarca.
   
Continguts   Aprofundir en les eines de dispositius mòbils i de creació de materials ja introduïts en el taller del curs 2016-17.
Confeccionar el material per portar a terme l'activitat programada (Vilaniuada).
Confeccionar la guia didàctica de l'activitat.
Confeccionar la pàgina web i altres mitjans per difondre l'activitat a tota la comunitat educativa de l'Alt Camp.
   
Formador/a   Candela Ribera / Carles Gallart / Roser Mas
   
Organització   Servei Educatiu Alt Camp
   
E-mail   crp-altcamp@xtec.cat
   
Calendari  
 Sessió 1   dimarts   24/10/2017   1530   1730 
 Sessió 2   –   –   –   – 
 Sessió 3   –   –   –   – 
 Sessió 4   –   –   –   – 
 Sessió 5   dimecres   11/04/2018   1530   1730 
   

 


Generalitat de Catalunya
Departament d'Ensenyament
Pla de formació permanent