XTCD

A la 4a sessió de la Xarxa Territorial de Cultura Digital (XTCD) del 22 de març es va presentar l’Estratègia Digital de Centre, “el conjunt de documents, objectius i accions que substituirà a partir d’ara el Pla TAC, i que en el marc del Pla d’educació digital de Catalunya (PEDC) té com a objectiu determinar, organitzar, implementar i avaluar totes aquelles accions encaminades a l’assoliment del màxim nivell de competència digital de l’alumnat, els docents i el centre.”

Durant la sessió, es van mostrar les fases per al disseny, es van destacar els aspectes més importants de cada fase i es van donar pautes per iniciar la pròpia estratègia de centre. També es va presentar el  web de suport per a l’elaboració de l’estratègia digital, recurs que posa a l’abast eines i pautes per a la seva realització.

Font i text de la notícia: https://projectes.xtec.cat/xtcd/sessio-4-2020-2021/


L’estratègia digital de centre a l’Institut Narcís Oller

La transformació del pla TAC a l’estratègia digital de centre és un repte per la coordinació i la comissió d’estratègia digital de l’institut. De moment, per tenir-ho tot a mà i no perdre’ns amb tot plegat, tota la documentació per treballar-ho la trobem en aquest mateix web: EDC – Institut Narcís Oller.