Famílies Digitals


La competència digital de l’alumnat i el fet que, assolir-la permeti obrir (o no tancar) portes de futur, va lligat al fet que l’alumnat, des de ben petits, pugui disposar dels recursos necessaris (no tan sols materials sinó també competencials) i que sentin un bon acompanyament des de l’escola, des de l’institut i des de les seves llars. Sovint ens podem trobar, però, que no sigui fàcil adaptar-se als canvis tecnològics i socials que avancen ràpidament en la societat, de vegades més del que podem assumir famílies, docents i societat mateixa.

El Departament d’Educació, lligat al  pla d’educació digital de Catalunya (2020-2023) ha impulsat la iniciativa “Famílies Digitals”. Per a més informació hem recollit tota la informació lligada a aquest pla a la nostra pàgina d’Estratègia Digital: Famílies Digitals i Estratègia Digital de Centre. 

Des de l’institut, i lligat a l’estratègia digital de centre que estem redefinint, volem treballar també perquè les dificultats que comporta no poder disposar de recursos  necessaris o els riscos associats als entorns digitals es puguin anar assumint per tal que els nostres alumnes assoleixin les competències necessàries al llarg del seu pas per l’institut i poder així afrontar amb més destreses el seu futur personal, social i professional

De fet, tot i que el pla de digitalització dels centres ja estava previst pel Departament d’Educació i ja hi estava treballant (el nostre institut gaudeix de la xarxa transformada i va reduir dràsticament els problemes que teníem amb internet i la xarxa cablejada i wifi des de l’abril de 2018), el confinament que va tenir lloc el tercer trimestre de 2020 degut a la crisi sanitària mundial, ens va obligar, a tots, a “posar-nos les piles” i actuar encara amb més celeritat per poder treballar en línia i des d’un context totalment nou per a tothom, i no va ser fàcil. No estàvem acostumats a treballar en entorns virtuals: ni professorat, ni alumnat ni famílies, tampoc els propis centres ni les plataformes de treball, estaven preparades per aquest imprevist. Però tot plegat ha servit perquè puguem posar fil a l’agulla i millorar en tots aquests aspectes. Es va crear l’entorn “Narcís en Línia” dins la plataforma moodle-eix que el departament d’educació va potenciar, es va reactivar l’ús del correu de l’alumnat i del professorat, que ja en tenien però que s’utilitzava molt poc, es van crear videotutorials per al professorat i també per a l’alumnat perquè, acompanyats de les famílies, poguessin anar trobant-se, des de la distància, amb els “nous” entorns de treball, es va distribuir informació a les xarxes i entre l’alumnat des de l’etiqueta #TreballEnLínia, però, així i tot, no es va arribar a tothom i ens va venir tot molt de cop i no tothom podia assumir-ho.

Ara, els materials que el Departament posa al nostre abast poden ser útils perquè des dels centres, tutories i professorat en general, es pugui seguir millorant en aquests aspectes i poder arribar més enllà. 

Us convidem, doncs, des de les tutories, professorat i famílies, a consultar els diferents recursos que el Departament d’Educació posa al vostre abast, ja que hi ha vídeos en diferents llengües: