Coordinació TAC de l'Institut porta a terme durant els mesos de novembre i desembre del 2017 el taller Comissió TAC d'Alt Rendiment organitzat pels Serveis Territorials del Departament d'Ensenyament a tarragona i dirigit a equips directius i coordinadors TAC tant de primària com de secundària d'altres centres amb els següents continguts:

Normativa entorn el PLA TAC i la Comissió TAC del Departament
d’Ensenyament.
Detecció de les mancances i necessitats del centre al voltant de les TAC i dels
recursos disponibles (humans i materials).
Formes de constituir la comissió TAC.
Estructuració de la comissió TAC en funció de la idiosincràsia del centre i a
partir de la informació obtinguda en els apartats anteriors.
Elaboració del Pla TAC de Centre.
Dinamització de la comissió TAC.
Avaluació de la comissió TAC segons el Pla TAC del centre.

Més informació a la pàgina de l'Espai TAC.