* FORMACIÓ TAC DE CENTRE

 

* Inscripcions als Tallers de FORMACIÓ TAC
Institut Narcís Oller (Curs 2018-19) #TallersTAC

 
Treball i cooperació a la comissió TAC

 
Vilaniuada: Projecte educatiu de descoberta de Valls i l’entorn amb dispositius mòbils

 
Jornada de formació per al professorat participant a la Vilaniuada

 
Primeres passes en mons virtuals 3D per a l’aprenentatge a l’aula (VIRTUALTOUCH2-OPENSIM)