A partir d'avui uns quants professors iniciem la fase de pilotatge del projecte "la màquina del temps" dins els programes de cocreació de projectes del programa Edu_Hack de mSchools.  

 

El projecte

Els alumnes, en grup, recreen espais reals en un món virtual per a poder treballar-ho a l’aula abans d’una sortida o quan no és possible visitar l’indret realment.

Es duen a terme activitats per treballar el context en estudi dins el món virtual per assimilar-ho al món real.

Es pretén engrescar l’alumnat en el treball en grup i individual, en funció de les seves capacitats i iniciativa. L’entorn 3D amb avatars associats fan que l’entorn sigui un espai motivador, on cal seguir també unes normes però on la creativitat no té límits.

L’experiència es pretén dissenyar al voltant de l’estudi de l’evolució històrica diferents ciutats romana, com una mena de màquina del temps 4D, passant per l’Edat Mitjana, la Revolució Industrial i l’actualitat, tractant de manera històrica els continguts però relacionant-ho amb les descobertes tecnològiques, científiques i matemàtiques fins l’actualitat, on es pot treballar el sector secundari des del punt de vista de la Geografia i també la Indústria Química des del punt de vista de la tecnologia i la química. En principi, es treballaria des de dos (o més instituts) de diferents ciutats i després es faria una trobada virtual entre alumnes per presentar les diferents ciutats.