Accés al Curs a Odissea 

En Jaume Bartolí i l'Anna Casamitjana, coordinadots TAC del centre, són formadors d'aquest curs online.

Més informació (+)  

 

 
9000160529   Formació per liderar la transformació digital
2017-2018   Curs telemàtic. Internivells: Educació Infantil-Primària-Secundària
    
   29/1/2018 – 31/5/2018 (45 hores) de h a h
   VT Curs a distància
   _ (A distància) 
    
   
Inscripció   09/01/2018 – 19/01/2018
    
Persones destinatàries   Equips directius de centres educatius
   
Requisits de certificació   Avaluació positiva de les tasques encomanades a cada mòdul (100% d’activitats).
Participació activa als fòrums.
Complimentar el qüestionari de satisfacció.
   
Descripció   Curs telemàtic 
Es requereix una mirada global d’implantació de les tecnologies digitals en els centres educatius. 
Parteix de reflexions al voltant de la incorporació de les tecnologies digitals com a vector principal del sistema educatiu, i la transformació digital que s’ha d’entomar com a canvi del propi sistema. Aquest curs està dirigit a professorat o equips de professor/es que tenen responsabilitats en els centres educatius, o a la comissió TAC de centre, equips directius o responsables TAC de centre que emprenen el camí de la transformació o actualització digital del centre amb el Pla TAC com a eix clau de la innovació del centre i les seves metodologies.
   
Objectius   Conèixer el paper de les tecnologies a l’educació actual.
Potenciar el lideratge de les tecnologies digitals i el desenvolupament del Pla TAC.
Establir acords de centre
   
Continguts   Continguts 
Mòdul 1.- Les tecnologies digitals a l’educació
Mòdul 2.- Les tecnologies digitals a l'organització de centre. La comissió TAC
Mòdul 3.- Instruments i orientacions per a l'elaboració del Pla TAC
Mòdul 4.- Concreció del projecte
Projecte: Impuls del Pla TAC com a instrument de planificació del pla de transformació digital del centre educatiu.
   
Organització   Àrea de Tecnologies per a l'Aprenentatge i el Coneixement (TAC)
   
E-mail   formaciotac@xtec.cat
   

 


Generalitat de Catalunya
Departament d'Ensenyament
Pla de formació permanen