La de l’ exposa experiència al taller formatiu per al professorat a l’ de la UAB: “Comissió TAC i Bones Pràctiques amb Dispositius Intel·ligents”   
 
Des de l’ICE de la UAB es va organitzar una experiència el passat dijous 4 d’abril sobre la Comissió TAC i la utilització de dispositius mòbils a l’aula a la Sala de Convalescència de l’Hospital de Sant Pau de Barcelona. L’activitat va consistir en una presentació conduïda per Anna Casamitjana i Jaume Bartolí en la qual van exposar com s’estructura i treballa en la Comissió TAC del centre, com es reflecteix aquest treball en la formació del professorat, centrat sobretot en la Vilaniuada i, per últim, com es treballa, en determinades matèries, fent ús de dispositius mòbils a l’aula.