Ahir, en la 4a sessió del Taller de la Comissió TAC,  es va posar en comú la circular que la subcomissió que s'encarrega d'estudiar la difusió de materials per l'alumnat va elaborar durant la 3a sessió de treball del Taller. Es tracta d'una circular per passar als alumnes, de cara a que puguin fer ús dels manuals TAC creats pel professorat del centre per a fer-ne ús en els crèdits de síntesi de final de curs, i de cara a l'alumnat de primer de BAT per als seus treball de recerca, etc. Alguns dels manuals més interessants en aquest sentit són els següents, però és important que des de les tutories es doni a conèixer aquest recurs.

Aquests materials i la llista completa dels que disposem es poden trobar dins l'Espai TAC > Manuals TAC.